Skip to main content

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä
Plus Autohuolto, Plus Pikahuolto Oy
Vähäheikkiläntie 55, 20810 Turku
Puh. 044 423 2900

Rekisteriasioita hoitaa
Plus Autohuolto, Plus Pikahuolto Oy
Vähäheikkiläntie 55, 20810 Turku
Puh. 044 423 2900

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Plus Pikahuolto Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Plus Pikahuolto Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Plus Pikahuolto Oy:n -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja plusautohuolto.fi -verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjistä tai yritykselle yhteydenottoja lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoite, postinumero ja -toimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kieli
– Ajoneuvon rekisteritunnus

Personointitiedot
– IP-osoite
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Plus Pikahuolto Oy:n -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Plus Pikahuollon yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Plus Pikahuollon toimeksiannosta ja lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Plus Pikahuolto Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaan ja etämyyntiin.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan tahoon.